ที่ดินดอทคอม|ศูนย์รวมที่ดิน ซื้อ-ขาย-ให้เช่าที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไทย ที่ดิน,ซื้อขายที่ดิน,ขายที่ดิน,ซื้อที่ดิน,ราคาที่ดิน,ประกาศขายที่ดินฟรี,ประมูลที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์,Land,ราคาประเมินที่ดิน,ภาษีที่ดิน,รับฝากขายที่ดิน,จำนองที่ดิน,กรมที่ดิน,กรมพัฒนาที่ดิน,จำนองที่ดิน,ถมที่ดิน,กฏหมายที่ดิน,อสังหาริมทรัพย์,เช่าที่ดิน,ให้เช่าที่ดิน,ซื้อ-ขาย ที่ดิน,ฝากซื้อ,ฝากซื้อที่ดิน,ฝากขาย,ฝากขายที่ดิน,ที่ดินจัดสรร,อสังหาริมทรัพย์,จำนอง,จำนองที่ดิน,ขายฝาก,ขายฝากที่ดิน,อสังหาฯ,Land,land,real estate, property,Thai property,thai realestate,real estate investment,bangkok properties,Thailand real estate agent,Thailand real estate broker,buy, buying, rent, renter,asungha,ให้บริการด้านซื้อ-ขายที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ ผ่านระบบเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี พรั่งพร้อมด้วยข้อมูล ซื้อ-ขาย-เช่า ที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ มากที่สุด ค้นหาง่าย ฝากซื้อ-ฝากขายที่ดิน และ อสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งมีบริการครบวงจร เช่น บริหารงานขายที่ดินจัดสรรทุกประเภท, รับจำนองที่ดิน-ขายฝากที่ดิน, รับถมดิน-ปรับหน้าดิน, รับสอบเขต รังวัดที่ดิน
 
 
 

 
 
   
  เพิ่มค่าเวนคืนเท่าตัว เร่งรถไฟฟ้า"พรานนก-สาย4"   
     
  รัฐงัดแผนแก้ปัญหาโครงการสาธารณูปโภคอืด เหตุสะดุดปัญหาเวนคืนถูกชาวบ้านอุทธรณ์-ยื่นฟ้องศาล ใช้วิธีการใหม่คำนวณค่าชดเชยที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ไฟเขียวกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท รฟม. กทม.จ่ายไม่อั้นตามราคาตลาด ประเดิมทางด่วนพิเศษรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก, รัชดาฯ-รามอินทรา และรถไฟฟ้าทั้ง 3 สายที่กำลังจะก่อสร้าง เผยค่าเวนคืนใหม่เพิ่มพรวด 30-100%

นายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน (ปท.) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า จากที่ภาครัฐมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องการเวนคืน เพื่อให้เจ้าของที่ดิน รวมทั้งเจ้าของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ได้รับค่าชดเชยจากการถูกเวนคืนทรัพย์สินที่เป็นธรรมมากขึ้น เพื่อลดปัญหาการยื่นอุทธรณ์และการฟ้องร้องเรียกเงินค่าชดเชยเพิ่ม ส่งผลกระทบทำให้โครงการของหน่วยงานรัฐจำนวนมากประสบปัญหาความล่าช้าอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภคทั้งถนน ทางด่วน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ

ล่าสุด หลายหน่วยงานจะปรับเปลี่ยนแนวทางการกำหนดค่าชดเชยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ โดยจะนำไปใช้นำร่องกับโครงการทางพิเศษรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่ กทพ.ลงสำรวจพื้นที่พบว่าจะมีผู้ถูกเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 260 ราย ช่วงจากปากซอยวัชรพลไปประมาณ 2 กิโลเมตร โดยวิธีการคิดคำนวณราคาค่าเวนคืนตามวิธีการใหม่ เจ้าของทรัพย์จะได้ค่าเวนคืนเพิ่มขึ้นจากค่าเวนคืนปัจจุบันที่ กทพ. เคยประเมินไว้โดยเฉลี่ยตั้งแต่ 30-100% ขึ้น

อยู่กับศักยภาพและทำเลที่ตั้งของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ขณะเดียวกัน มีอีกหลายหน่วยงานที่เห็นว่าวิธีการนี้น่าจะมีผลในทางปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ และสามารถลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐและเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้มาก เพราะเมื่อได้รับค่าเวนคืนเพิ่มใกล้เคียงกับราคาตลาดหรือราคาซื้อขายมากขึ้น เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนน่าจะยินยอมให้มีการเวนคืน ทำให้การคัดค้านกรณีเวนคืนมีน้อยลงด้วย

นายแคล้วกล่าวว่า การคิดคำนวณราคาเวนคืนตามแนวใหม่นี้ เป็นผลมาจากที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สินได้ร่วมทำข้อบันทึกตกลงกับกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับโครงการประเมินมูลค่าที่ดินเพื่อการเวนคืนที่เป็นธรรมด้วยวิธีการใหม่ โดยคิดราคาเวนคืนจากการนำราคาตลาด ที่มีการซื้อขายจริงมาคำนวณด้วย จากเดิมที่จะใช้ราคาประเมินที่ดินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ (บัญชีราคาประเมินที่ดิน) ที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้นและประกาศใช้ครั้งๆ 5 ปีเป็นหลัก

ทำให้ที่ผ่านมาผู้ที่ถูกเวนคืนได้รับค่าชดเชยน้อย จึงเกิดกรณีอุทธรณ์และฟ้องร้องเป็นคดีในศาลจำนวนมาก สาเหตุมาจากการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานรัฐนำไปใช้อ้างอิงในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ทำให้ราคาอยู่ในระดับที่ต่ำและไม่ใกล้เคียงราคาตลาดหรือราคาซื้อขายจริง

นายแคล้วกล่าวว่า กระทรวงคมนาคมผลักดันเรื่องดังกล่าวขึ้น ก็เพื่อลดปัญหาความล่าช้าของการก่อสร้างโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถนน ทางด่วน รถไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีนโยบายจะให้ค่าเวนคืนที่เป็นธรรมกับผู้ที่ถูกเวนคืน ด้วยการให้สำนักประเมินราคาทรัพย์สินศึกษาคิดค้นหาวิธีการใหม่ ปรากฏว่าค่าเวนคืนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 30-100% ดังกล่าว

"วิธีการคิดคำนวณแบบใหม่ จะมีการนำแผนที่ GIS มาใช้ เพื่อหาราคาตลาด ซึ่งจะเป็นราคาในช่วงวันที่พระราชกฤษฎีกาเวนคืนมีผล บังคับใช้ โดยกำหนดแนวรัศมี 2 กิโลเมตร จากแนวเวนคืน จากนั้นจะเลือกราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน เพราะในพื้นที่บางแห่งราคาอาจจะเท่ากับราคาประเมิน ขั้นตอนต่อไปจะมีการวิจัยหาปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่ดิน เช่น ระบบสาธารณูปโภค การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความลึกของแปลงที่ดิน เป็นต้น แล้วจึงคำนวณราคาค่าเวนคืนออกมา

"เราจะต้องนำผลที่รวบรวมได้ทั้งหมดนี้เสนอให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาราคาอีกรอบว่า จะรับราคาที่เราเสนอไปได้หรือไม่ เพราะที่ผ่านมาการเวนคืนจะมีปัญหามาก เนื่องจากรัฐไม่อยากจ่ายในราคาที่แพง"

นายแคล้วกล่าวต่อว่า วิธีการกำหนดราคาเวนคืนใหม่ จะเป็นต้นแบบให้กับการเวนคืนโครงการอื่นๆ ทั้งของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นต้น โดยขณะนี้หลายหน่วยงานรับไปพิจารณาแล้ว แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานว่าจะนำวิธีการนี้ไปใช้ทันทีหรือไม่ เนื่องจากจะต้องใช้คนจำนวนมากในการเข้าไปจัดเก็บข้อมูล ซึ่งต้องว่าจ้างบริษัทประเมินราคาภาคเอกชนเข้าไปช่วย

"ล่าสุดกรมทางหลวงก็จะนำวิธีการใหม่ไปประยุกต์ใช้กับการเวนคืนโครงการขนาดใหญ่ๆ ที่มีแผนจะก่อสร้างในอนาคต กรมทางหลวงชนบทด้วยเช่นเดียวกัน"

นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรม การอุทธรณ์คณะที่ 2 กล่าวว่า คณะกรรมการรับราคาตามที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ จัดทำให้ ดูแล้วเป็นราคาที่เป็นธรรม จากที่ส่งข้อมูลมาบางส่วนมาให้ อย่างโครงการบริเวณซอยวัชรพลผู้ถูกเวน 97 ราย จะได้ค่าเวนคืนเพิ่ม จากที่มีการอุทธรณ์ทั้งหมด 500 ราย

โดยราคาใหม่ค่าเวนคืนส่วนใหญ่ปรับขึ้นจากเดิมมาก บางแห่งเป็นเท่าตัว บางแห่งเพิ่มขึ้น 30-40% โดยเฉลี่ยประมาณ 30-100% เช่น บริเวณปากซอยวัชรพล ราคาที่ดินในเบื้องต้นที่ประเมินไว้ 26,000 บาท/ตร.ว. ราคาใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 69% หรือประมาณ 44,216 บาท/ตร.ว. เป็นต้น

"การประเมินด้วยราคาตลาด ทำให้ราคาเวนคืนของผู้ที่จะถูกเวนคืนเพิ่มขึ้นมาก และกระทรวงคมนาคมจะนำวิธีการคิดแบบนี้มาเป็น ต้นแบบสำหรับการเวนคืนโครงการอื่นๆ ต่อไป ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. การรถไฟฯ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กทพ. รวมถึงการเวนคืนของ กทม.ด้วย"

นายประสงค์กล่าวต่อว่า วิธีการนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเวนคืนล่าช้า เพราะถ้าผู้ที่ถูกเวนคืนได้ราคาที่เป็นธรรม ทำให้การเวนคืนเร็วขึ้น ไม่มีปัญหาเรื่องการอุทธรณ์และฟ้องร้องตามมาภายหลัง งานก่อสร้างก็จะเดินหน้าได้รวดเร็วและเสร็จตามกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องนี้เป็นนโยบายของนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการให้งานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะที่ผ่านมาจะติดปัญหาเรื่องการเวนคืนเป็นหลัก ทำให้ประชาชนไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ และมีการต่อรองให้จ่ายค่าเวนคืนเพิ่มขึ้น ทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป

ขณะที่นายปัญจะ คุปรัตน์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ฝ่ายดำเนินงาน กล่าวว่า ในส่วนของกรมก็จะใช้หลักการเดียวกันกับการเวนคืนโครงการรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก ที่ใช้วิธีการคิดค่าเวนคืนใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียด เพื่อให้เข้ากับวิธีการของกรมทางหลวง อาจจะต้องมีการจ้างบริษัทประเมินจากเอกชนมาช่วยด้วย

ปัจจุบันในการเวนคืนกรมได้ให้ราคาชดเชยสูงกว่าราคาประเมินที่ดิน แต่ไม่มากนัก ทำให้ยังมีปัญหาเรื่องการอุทธรณ์อยู่ เช่น การเวนคืนที่ดินโครงการก่อสร้างถนนรัชดาฯ-รามอินทรา เป็นต้น นอกจากนี้กำลังจะเวนคืนโครงการอื่นอีกหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนนสุขาภิบาล 1-วงแหวนรอบนอก เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการที่จะต้องใช้วิธีการเวนคืนแบบใหม่ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า 3 สายทาง คือ สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ และช่วงหัวลำโพง-บางแค ระยะทาง 27 กิโลเมตร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ระยะทาง 23 กิโลเมตร สายสีแดง ช่วงพญาไท-บางซื่อ-รังสิต

อนึ่ง จากการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคดีเวนคืนที่ดิน นับจากวันที่ 1 มกราคม 2544 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 พบว่ามีคดีที่ขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุด จำนวน 18 รายการ ศาลปกครองกลาง จำนวน 430 รายการ ศาลปกครองสงขลา 224 รายการ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 81 รายการ และศาลปกครองนครราชสีมา 1 รายการ รวม 4 ปีกว่า มีคดีเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินขึ้นสู่ศาลทั้งหมด 754 คดี

7.08.06

 

 

www.ahawebcreation.com www.teedinn.com กลับหน้าแรก EARSIAM.COM : บ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ รวมอสังหาริมทรัพย์ ทั่วประเทศไทย